Kredyty dla firm na oświadczenie kredyty dla firm bez zus us i bik faktoring bez bik
Poprawa płynności finansowej firm
Marzec 7, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Zakup nowego samochodu
Marzec 8, 2017

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku mnóstwo osób zostaje pokrzywdzonych na skutek przeróżnych wypadków losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków drogowych. Co raz głośniej dyskutuje się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako doświadczeni prawnicy mamy obowiązek przedstawić Wam główne informacje dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Wierzymy, że ta lektura rozszerzy Waszą świadomość i rozproszy wszelkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Pomimo, że w lekturze prawnej nie zostało doszczętnie sformułowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z dotychczasową wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, zranienie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd medyczny może być wyrządzony przez złą diagnozę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo opóźniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, rozbieżne z aktualną wiedzą medyczną leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała dana szkoda, jak i wdrożenie preparatu medycznego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być nieefektywny i niewłaściwy dla konkretnego chorego. W tej kwestii wyróżnia się 3 fundamentalne typy błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w standardowym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który doprowadził do powstania konkretnej straty. Wypadek komunikacyjny regulowany jest jako zdarzenie w ruchu kontynentalnym, w którym uczestniczy co najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Ofiarą wypadku może być więc nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku na drodze mogą uczestniczyć także rowerzyści, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą podstawą kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać formę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które zaistniały w wyniku wypadku, bierze się pod uwagę podczas ewaluacji wartości odszkodowania. Niemniej zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na wypłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zakomunikowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli pracownika, który analizuje wymiar szkód. Opracowany przez niego raport jest podstawą decyzji udzielanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały proces dochodzenia odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Stworzona w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych charakteryzuje wypadek w pracy jako zaskakujące zdarzenie spowodowane przesłanką zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika zwykłych funkcji albo poleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez pracownika czynności na rzecz przełożonego nawet bez zarządzenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w trasie pomiędzy miejscem działania zleceniodawcy, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze umowy.

Najważniejszym elementem definicji jest określenie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy charakteryzuje wartość, która wystąpiła bez względu na osobę pracownika. Za przyczyny zewnętrzne uważa się między innymi działanie maszynerii, energii elektroenergetycznej, preparatów chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek pracowniczy może mieć także związek z zaniechaniem pozostałych osób, które ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca pracy lub niebezpiecznych towarów. Wypadek przy pracy zaczyna całą, skomplikowaną maszynę procedur. Pokrzywdzony w incydencie w miejscu pracy ma predyspozycję otrzymywania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach generalnych, może on dochodzić rekompensaty doświadczonej szkody od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Żądanie odszkodowania za jeden z wyszczególnionych w tym miejscu wypadków może być uciążliwe dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o godne zadośćuczynienie dobrze jest jest powalczyć, choćby z uwagi na to, że pozyskane pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi adwokaci gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w zakresie odzyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z pasją zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Pomożemy Tobie w każdej okoliczności. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj natychmiastową pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok