Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany
21 stycznia, 2018
Geodeta - Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych
Geodeta – Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych
31 sierpnia, 2018

W Polsce pracowanie jako notariusz jest bardzo pożądane, ponieważ wcale nie jest tylko – jak to się często powiada – stroną, jakiej mogą zaufać obywatele, lecz przy tym kimś, kto świetnie rozeznaje się w złożoności kodeksów i przepisów. Przedstawiciel notarialny winien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Zleceniodawców i dbać o wszystkich tak dobrze jak to tylko możliwe. Podstawowe pytanie – które problemy zawierzymy kancelarii notarialnej i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jak wynika z legendy – notariat w Polsce miał narodzić się w dwunastym stuleciu, co mają potwierdzać nadania królewskie z czasów Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został opracowany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty zaczęły się pojawiać nieprzerwanie po 1309 r. Notariat nad Wisłą przybrał na znaczeniu zwłaszcza w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Zakonem Krzyżackim pertraktacje obligujące do przygotowania niepodważalnych dokumentów i innych zaświadczeń notarialnych. W tym też czasie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat istotnie rozkwitł, a niebagatelną rolę odgrywał także w czasie zaborów, tj. w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, musiało upłynąć piętnaście lat nim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, lecz II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie skutecznie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. W czasach PRL, notariusze byli urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, na przykład uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Niejednokrotnie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie w naszym kraju mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – na kogo postawić i co załatwimy?

Rzetelny notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz priorytetowo, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem jest dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych Klientów i właśnie dlatego podczas swoich działań musi wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Notariusz to przy okazji podmiot, któremu Kontrahenci powierzają swoje sekrety i kłopoty i co za tym idzie jedną z pożądanych cech, którą gwarantuje renomowana kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, lecz opłaca się dowiedzieć, czy notariusz, któremu chcemy przekazać niebagatelne dla Was kwestie, ma cyklicznie poszerzaną, specjalistyczną wiedzę. Upewnijmy się także, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym ze spokojem umieścimy istotne dokumenty, gotówkę i papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne załatwią Państwo w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, albowiem przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Stanowczo więcej istotnych zaświadczeń musi do notariusza dostarczyć ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o nabywcę, jest to dosyć krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i niekiedy zaświadczenia z banku, potwierdzające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego bardzo wiele, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najistotniejszych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one jasne i zrozumiałe dla analizowanych stron. Przypilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok