gorące nożyczki strzyżenie gorącymi nożyczkami Fryzjer Górny Studio Toruń
Gorące nożyczki – o efektach strzyżenia na gorąco
Marzec 31, 2017
Wynajem ekranów LED wynajem telebimów obsługa techniczna imprez
Jaki ekran LED wybrać? Wielkość, jasność i jakość
Kwiecień 3, 2017

Kto może żądać alimentów? Porady adwokata

prawnik Toruń obowiązek alimentacyjny kancelaria

Co zrobić, by dostać alimenty na dziecko?

Powinnością rodziców jest utrzymanie dziecka aż do czasu ukończenia przez nie 18 lat, a w przypadku dzieci bardzo chorych ciężar ten mówiąc w skrócie nie upływa właściwie nigdy. Dopóki dziecko nie może pokrywać kosztów utrzymania samo, czyli zagwarantować sobie wszelkich podstawowych środków do życia, wówczas właśnie rodzice muszą spełniać tenże obowiązek. Jedynie w sytuacji, kiedy fundusze dziecka jest odpowiedni i powinien mu zagwarantować dobre warunki materialne, wtedy rodzice bynajmniej nie muszą płacić na nie alimentów. Brak zdolności dziecka do autonomicznego zarabiania na siebie jest priorytetowym argumentem ustalania poprzez sąd alimentów.

Bez wątpienia najpierw sprawa wygląda tak, że któreś spośród rodziców wędruje do jednej spośród Kancelarii Adwokackich w Toruniu i pyta o pomoc przy pisaniu pozwu o rozwód i o zastępowanie w sprawie rozwodowej. Dopiero później na wybranego z byłych partnerów są nakładane alimenty.

Omawiane zobowiązanie występuje od terminu urodzenia dziecka aż do momentu, gdy będzie ono potrafiło żyć samodzielnie. Uniezależnienie się absolutnie nie jest jednoznaczne ze skończeniem 18 lat oraz dostaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W rzeczywistości żaden przepis nie określa jaka jest granica wieku, ponieważ każdy przypadek musi być rozważony indywidualnie. Punktem odniesienia oczywiście jest przywędrowanie ojca do kancelarii notarialnej w sprawie niewypłacania alimentów, bo był on pewien, iż skończenie przez dziecko 18 lat jest jednoznaczne z końcem ich płacenia. W czasie dyskusji jasne staje się jednak, iż niepełnoletnie dziecko kontynuuje naukę na studiach czy ma umiarkowany stopień niepełnosprawności i przenigdy nie będzie miało możliwości się uniezależnić z powodu skomplikowanej choroby, przykładowo fizycznej i psychicznej.

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty?

Jest kilka przypadków, jakie w ogóle nie uwalniają rodziców z przymusu wypłacania alimentów. Jedną z nich są zaślubiny (lub zamęście) z równoczesną niemożliwością indywidualnego zarabiania na siebie. Niewątpliwie na starcie małżonkowie razem współdziałają we wszelakich życiowych rzeczach, stąd jeśli którekolwiek spośród nich zarabia sporo oraz potrafi współmałżonka utrzymać, w takiej sytuacji rodzice bynajmniej nie muszą już sponsorować dziecka. Jeśli jednak mamy kontakt z sytuacją odwrotną – partner nie potrafi zabezpieczyć bytu obojgu – wówczas rodzice mają obowiązek pomóc. Niekiedy sprawa jest natomiast tak złożona, iż porada specjalistycznej kancelarii jest wprost konieczna.

Alimenty powinni uiszczać rodzice na swoje niepełnosprawne dziecko, które nie może samo finansować sobie mieszkania, wyżywienia itp. Posiada stopień niepełnosprawności czy całkowitą niezdolność do pracy. I w ogóle nie ma w tym miejscu znaczenia argument opisanego stanu rzeczy, np. gdy córka nadużywa napojów z alkoholem albo bierze narkotyki. Generalnie, dziecko z trwałą wadą cielesną lub intelektualną obowiązkowo muszą utrzymywać matka i ojciec. Często do prawników z Torunia przychodzą rodzice, którzy wcale nie zamierzają takiego dziecka „żywić” i działają w taki sposób – oczywiście złośliwie – żeby nie spłacać alimentów i uwolnić się od „ciężaru”.

Dojrzałe dziecko musi odbierać alimenty też wówczas, kiedy ukończyło 18 lat, nie pobiera nauki, nie ma pracy oraz mówiąc w skrócie nie może znaleźć pracy. Jeżeli chce zdobyć alimenty od matki lub ojca, musi zdecydowanie uwidocznić, że jego sytuacja materialna jest fatalna, m in. żyje w biedzie.

Alimenty na sto procent otrzyma każde dziecko, które kontynuuje naukę, np. w szkole policealnej czy w szkole wyższej. Naprawdę, do czasu gdy dziecko kontynuuje naukę, oboje rodzice są zobligowani do tego, aby pokrywać alimenty. Ustanie obowiązku alimentacyjnego ma miejsce tylko w jednej sytuacji – gdy dziecko, pomimo iż zdobywa wykształcenie – jest w stanie na własną rękę się utrzymać.

Alimenty – kiedy nie trzeba ich płacić?

Matka i ojciec nie muszą regulować alimentów wtedy, kiedy dziecko posiada takie przychody, że potrafi opłacić wszystkie koszty życia, np. sfinansować mieszkanie, wyżywienie, podłączenie do Internetu oraz pozostałe nieodzowne do prawidłowego bytowania rzeczy. Dochodem mówiąc w skrócie nie musi koniecznie być w tym przypadku jedynie praca zarobkowa, ale też renta rodzinna, stypendia uzyskiwane na uniwersytecie albo zyski osiągane przez pracujące rodzeństwo. Niekiedy w rezultacie sporów z rodzicami dochodzi do kolejnych rozpraw przed sądem. Córka angażuje jednego z adwokatów z Torunia i rywalizuje z rodzicami, bowiem posiada pracę zarobkową w rozmiarze 1/6 etatu oraz nie posiada właściwie środków do prawidłowego funkcjonowania.

Opisywane zobowiązanie kończy się niekiedy przed osiągnięciem przez syna dojrzałości, jednak nadmienione okoliczności są nader rzadkie. Dziecko musi koniecznie ukończyć naukę i zdobyć zawód, za pomocą którego będzie mogło zapewnić byt mówiąc w skrócie nie tylko sobie, lecz również własnej rodzinie.

To trzeba mieć na uwadze

Wysokość alimentów jest uzależniona od paru ważnych składników: usprawiedliwionych oczekiwań dziecka, opcji zarobkowych matki lub ojca, zdolności finansowych rodziców, zakresu alimentów – bierze się tutaj pod uwagę niezależne wysiłki rodzica w kwestii dostarczenia środków do życia dziecku.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, zamierzasz dowiedzieć się o wiele więcej o poradnictwie prawnym oraz innych usługach udzielanych przez reprezentantów, wejdź w odnośnik z boku – Adwokat Toruń – a na pewno odnajdziesz dokładnie to, czego szukasz.

Strona używa cookies
Ok