Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Oprawa wizualna uroczystości weselnych
23 listopada, 2016
dekoracje weselne Toruń
Porady na temat dekoracji ślubnych
2 grudnia, 2016

Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w naszym kraju oraz za granicą niezwykle powszechne, o czym decyduje ich nieskomplikowana dostępność, ilość oraz samoistny mechanizm regenerowania za pomocą naturalnych mechanizmów środowiskowych. Do takich źródeł przynależy:

 • energia geotermiczna
 • energia słoneczna
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • energia wiatru
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, odpadki drzewne, słomę oraz hodowle energetyczne. Z biomasy mamy możliwość otrzymać dwie formy energii – cieplną i elektryczną. Ponadto możemy wyzyskać ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich fragmenty, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające w czasie wielorakich procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odpady powstające w trakcie filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej i biogaz (inaczej te półprodukty oraz składniki, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba mieć na uwadze, iż biogaz jest wytwarzany także samorzutnie w wyniku rozkładania się masy organicznej. Jeśli chodzi o wariant podłoża, które jest stosowane przy celowej produkcji biogazu, odróżnia się:

 • źródła komunalne, np. osad ściekowy
 • źródła wypływające z przemysłu spożywczego, m. in. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, przykładowo gnojowica
 • źródła wypływające z sektora roślinnego, m. in. zielone odpady

Elementy, które wpływają na powstanie biogazu

Jakakolwiek instalacja dedykowana do otrzymywania biogazu posiada swoistą strukturę biorąc pod uwagę wykorzystany materiał. W sposób ogólny jednak można wymienić najważniejsze jej moduły, bez których praktycznie w ogóle nie byłaby w stanie działać: maszyna do początkowej obróbki biomasy, komora (przeznaczona do fermentacji surowca), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych pozytywną reputacją w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma własną pracownię, w której przygotowuje się kompletną dokumentację, m.in. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych bądź bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Decydującymi jego elementami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do innych komponentów trzeba zaliczyć, m.in. tlen (do 1%). Metan łatwo się zapala, a w większym zagęszczeniu – wybuchowy. Z tego powodu efektywnym sposobem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona środowiska naturalnego (metan niszczy bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa odpowiedniego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia właściwie nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest wykorzystywana jedynie do generowania biogazu, druga – do wytwarzania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa nadrzędne systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wywierceniu w masach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Wówczas układa się w nich rury perforowane – wewnątrz nich będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, zaś skutkiem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Dzięki niniejszej technice groźne gazy nie są wyrzucane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów opiera się na wykorzystaniu analogicznej struktury, jednak różnicą jest włączenie jej do kanałów gazowych z komponentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w subtelniejszy sposób. Ponadto zabezpiecza się je powłoką glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Aby otrzymać optymalną szczelność, montuje się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego wykorzystuje się głównie do wytwarzania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (jednocześnie z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą fachowcy z przedsiębiorstwa Wagra, którzy posiadają przydatną wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i montowaniu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość odnaleźć takie usługi, jak:

 • budowa kompleksowych układów, pozwalających odgazować odpadki publiczne
 • odgazowanie wysypisk odpadów za pośrednictwem systemu biernego
 • opracowywanie instalacji do przeobrażania i oczyszczania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montaż urządzeń oczyszczających biogaz

Pracownicy przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie zrobić początkową analizę co do rentowności całkowitej inwestycji. Ponad to można poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, monitoring, konserwację oraz naprawę konkretnych urządzeń.

Jeżeli zamierzasz wiedzieć więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, ten odnośnik przekieruje Cię na właściwą stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok