Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
3 grudnia, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Scenografia dźwiękowa wesela polsko-angielskiego
7 grudnia, 2016

Budowa instalacji biogazowej

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich miejscach biogaz może być nadrzędnym źródłem energii?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpady organiczne są podstawowym źródłem do zdobywania energii. W rezultacie udaje się unormować osady ściekowe, a oczyszczalnia w ogóle nie musi korzystać z odmiennych źródeł zasilania. Osady ściekowe są produktami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku mechanizmu oczyszczania ścieków. Fermentacja zachodzi w specjalnej komorze, gdzie substancja organiczna jest rozkładana przy udziale bakterii metanowych. Dzięki temu uzyskuje się właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach odpadów publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich przenika bezpośrednio do atmosfery, robiąc w niej niekorzystne zmiany, m. in. unicestwiając powłokę ozonową naszej planety. Wyjątkowo istotne jest, by go „wychwytywać”, bo zbyt duże natężenie metanu połączonego z powietrzem jest niebezpieczne oraz – zwyczajnie – grozi wybuchem. Dobrym sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to zrealizować na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszym przypadku kompletną masę odpadową należy przebić na wylot, a w otworach wstawić rury dziurkowane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Ujściami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest rzeczywiście eliminowane, aczkolwiek ten sposób ma jeden wielki mankament: gazu uwalniającego się ze składowiska niestety nie można za pomocą żadnej metody spożytkować. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Z tego powodu efektywniejszą metodą jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest delikatnie zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność wysypiska odpadków opiera się na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa agrarne też wyzyskują techniki wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z resztek po produkcji wiejskiej lub ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Plusy wykorzystywania biogazowni

Obok eliminacji oddawania do atmosfery substancji trujących, atutów z wykorzystywania biogazu jest przynajmniej parę. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego im więcej osób będzie z niego czerpało, tym niższe będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (podczas ich spopielania wyzwalają się groźne związki). Jego specyfiką jest poprawianie jakości nawozu (jest wytwarzany tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą zawartość „złych” bakterii oraz jest wolna od chwastów), predyspozycja do utrzymania ustabilizowanie humusu w glebie i eliminacja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, za sprawą biogazu, spada o prawie 80% siła odorów, zaś wody naziemne i gruntowe udaje się w sporym stopniu „uchronić” od zabrudzeń.

Cel: Wznoszenie instalacji biogazowej

Zbudowanie instalacji biogazowej dobrze byłoby zlecić przedsiębiorstwu, które posiada bogate doświadczenie oraz przydatne uprawnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: planowanie budowy gazowych, ich wzniesienie, montaż oraz dozór, rekultywację obszarów zielonych, opracowywanie i wzniesienie zespołów odgazowania wysypisk nieczystości, założenie całej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do odessania biogazu i zamontowanie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma znakomitej jakości sprzętem, m. in. taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt zbudowania biogazowni jest uzależniony od sporej ilości czynników, np. od lokalizacji, charakteru substratu, który będzie w niej przetwarzany lub kwoty dofinansowania. Średni koszt wynosi blisko 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja zwróci się w czasie 3 lat. Jeżeli chodzi o mniejsze systemy na biogaz, które posiadają moc 230 kW, wówczas wkład wynosi orientacyjnie 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Inwestycja zwraca się w około 5 lat. Należy nadmienić, iż biogaz trzeba zaliczyć do jednego z niezmiernie stabilnych materiałów energetycznych. Tok fermentacji substancji organicznej jest mechanizmem nieustannym, co oznacza, iż występuje 24 godziny na dobę. pełen Instalacja biogazowa może więc nie tylko „wyzerować” budżet, ale jeszcze przynosić wysokie zarobki. Jest to uzależnione od okresu przebywania w biogazowni biomasy, powierzchni zbiorników lub poziomu zużytkowania powstałego ciepła.

Który teren będzie dobry pod system pozyskiwania biogazu?

Po pierwsze ten, do którego inwestor posiada prawo (posiada umowę własności bądź wynajmu), posiada przynajmniej 2-3 ha i nie ma profilu przydługiego, smukłego prostokąta. Przed zaprojektowaniem budowy trzeba zbadać, czy w przeciągu paru lat nie uda się otrzymać okolicznych gruntów (przyczynią się do rozbudowy systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi krokami są: skontrolowanie szkicu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem różnych zabudowań, m in. domów mieszkalnych, lokalizacji sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zbioru materiału.

Jeśli jesteś zainteresowany generowaniem oraz wykorzystywaniem biogazu, kliknij w niniejszy odsyłacz – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok