Najlepszy DJ na imprezy
Marzec 28, 2016
Kursy jazdy defensywnej dla wszystkich!
Kwiecień 23, 2016

Profesjonalne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowanie to rekompensata szkody, jaka pojawiła się w wyniku zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, dla przykładu, wypadku w ruchu drogowym, nasz samochód doznaje poważnych uszkodzeń, albo, w związku z wielkością zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, jako osoba ubezpieczona możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata pieniędzy pozwala na szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. W takich przypadkach mogą Państwo liczyć na pomoc fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozostawimy Cię samego w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem są straty w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki drogowe przynoszą często bardzo trudne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed instytucję ubezpieczeniową, aczkolwiek, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również uprawnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Odzyskiwanie odszkodowania uruchamia proces likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator szacuje wysokość strat i ich rodzaj. Swój raport likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w konkretnej firmie ubezpieczeniowej, która decyduje o wysokości sumy odszkodowania. Oprócz odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest zawsze gotowa pomóc Tobie na każdym etapie otrzymywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do uzyskania właściwego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania normalnych prac i zobowiązań służbowych, wykonywania przez zatrudnionego czynności na rzecz pracodawcy, albo w czasie pozostawania w dyspozycji przełożonego. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pracownika, przełożony jest zobowiązany do powiadomienia odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, a także do powołania zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i odda oficjalny protokół odpowiedniej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może otrzymać odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego pracodawcy. Salus, jako rzetelna kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i wspólnie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd medyczny

Jakiekolwiek zabiegi medyczne maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak i ratowanie ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają pomyślnie, a ich rezultat jest satysfakcjonujący. Aczkolwiek czasami podczas diagnozowania chorego, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach niezbędne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, poprzez uzyskanie należnego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd medyczny ujmuje się jako niezgodne z obowiązującą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego rezultatem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Takie postępowanie czy zaniedbanie może zaistnieć w trakcie badania, leczenia albo operowania pacjenta, a jego rezultaty są bardzo często fatalne. Błąd lekarski kompensuje odszkodowanie, które zapewnia godziwe życie i wsparcie finansowe w trakcie rekonwalescencji. O wielkości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie przesłanki sprawy. Oczywiście, poszkodowany pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w otrzymywaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się osiągnąć najwyższą, możliwą kwotę, która pozwoli Tobie wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze sprawdzonych i bezpiecznych narzędzi, czerpiąc z bogatej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i długoletni staż pracy, mają wpływ na skuteczność dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób stanowią wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

Odszkodowania za wypadek – sprawdź naszą ofertę na stronie internetowej!

Strona używa cookies
Ok